Kierunki

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

OPIEKUN
MEDYCZNY

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

PODOLOG

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

TERAPEUTA
ZAJĘCIOWY