Technik usług kosmetycznych

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Okres nauki – 2 lata w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej (700 godz. zajęć lekcyjnych + 140 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
3) udzielania porad kosmetycznych
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) gabinety kosmetyczne
2) salony odnowy biologicznej
3) salony SPA
4) gabinety pielęgnacji dłoni i stóp
5) własny gabinet kosmetyczny
6) firmy kosmetyczne

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) podstawy prawa i działalności gospodarczej
2) bezpieczeństwo i higiena pracy
3) pierwsza pomoc
4) podstawy psychologii i etyki
5) informatyka
6) anatomia z fizjologią
7) dermatologia
8) kosmetologia
9) wizaż
10) fizykoterapia
11) chemia kosmetyczna
12) język angielski zawodowy
13) Pracownia chemii kosmetycznej
14) Pracownia masażu i fizykoterapii
15) Pracownia kosmetyki
16) Pracownia wizażu
17) Praktyki zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

FRK. 04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych