06.06.2024 r.MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Egzamin praktyczny –  wykonanie. Godziny: 8:00, 11:00, 14:00, 17:00

 

08.06.2024 r. – MED.01 i MED.12

Egzamin pisemny – komputerowy. Godziny: 9:00, 11:00, 13:00

 

11.06.2024 r.- MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Egzamin praktyczny – wykonanie. Godziny: 8:00, 11:00, 14:00, 17:00

 

Dokładne informacje o godzinach egzaminu są dostępne w sekretariacie Szkoły oraz na indywidulanym koncie w systemie SIOEPKZ.