O nas

Informacje o nas

Medyczna Szkoła Policealna została utworzona Uchwałą 135/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 września 2022 r. MSP  ma siedzibę w Wołominie przy ulicy Sasina 33. Organem prowadzącym MSP w Wołominie jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jednostka działa na podstawie statutu nadanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. MSP jest placówką umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Jest szkołą BEZPŁATNĄ

Dyrekcja

Kadra Administracyjna

Medyczna Szkoła Policealna w Wołominie jest szkołą bezpłatną. Aby rozpocząć naukę nie wymagamy matury, wystarczy ukończenie szkoły średniej.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty kształcenia bez ograniczeń wieku kandydata.
Proponujemy naszym słuchaczom zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej w zależności od wybranego zawodu.
Nauka każdego zawodu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach oraz w placówkach ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w prywatnych gabinetach kosmetycznych i stomatologicznych.

Zapewniamy miejsca na praktykach zawodowych w renomowanych placówkach ochrony zdrowia, opiekuńczych oraz zakładach usługowych.
Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną absolwent Szkoły uzyskuje tytuł zawodowy, który pozwala na podjęcie pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.