Technik sterylizacji medycznej

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Okres nauki – 1 rok w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej (350 godz. zajęć lekcyjnych + 140 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji
4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
wszelkie podmioty świadczące usługi sterylizacji, w tym :
1) sterylizatornie centralne,
2) pracownie endoskopowe,
3) gabinety stomatologiczne,
4) podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym,
5) pracownie mikrobiologii itp.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2) bezpieczeństwo i higiena pracy
3) anatomia z fizjologią
4) język migowy
5) język angielski zawodowy
6) podstawy psychologii i etyki
7) technologia mycia i dezynfekcji medycznej
8) technologia sterylizacji medycznej
9) wykonywanie dekontaminacji medycznej
10) udzielanie pierwszej pomocy
11) praktyka zawodowa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych