Technik masażysta

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do świadczenie usług w zakresie masażu:
1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Okres nauki: 2 lata w formie dziennej lub stacjonarnej (1330 godz. zajęć lekcyjnych + 210 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) usprawniania osób z zaburzeniami sprawności
2) stosowania różnych technik masażu i gimnastyki leczniczej
3) kształtowania właściwych postaw zdrowotnych
4) wspierania i uczestniczenia w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) oddziałach szpitalnych
2) domach pomocy społecznej
3) zakładach opiekuńczo – leczniczych
4) Uzdrowiskach
5) SPA
6) przychodniach lekarskich
7) gabinetach odnowy biologicznej
8) gabinetach kosmetycznych
9) a także we własnych gabinetach masażu

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) podstawy prawa i działalności gospodarczej
2) język angielski zawodowy
3) podstawy psychologii i etyki
4) pierwsza pomoc
5) język migowy
6) teoria masażu
7) anatomia z fizjologią
8) podstawy fizjoterapii
9) zagadnienia kliniczne
10) bezpieczeństwo i higiena pracy
11) promocja zdrowia
12) pracownia masażu
13) pracownia fizjoterapii
14) anatomia topograficzna
15) praktyka zawodowa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu