Technik farmaceutyczny

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1. Sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych;
2. Wykonywania czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
3. Uczestniczenia w analizach i procesach kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Okres nauki: 2,5 roku w formie dziennej (2200 godz. zajęć lekcyjnych + 210 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się m. in.:
1. sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych
2. kontroli jakości leków i wyrobów medycznych w laboratorium
3. obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi a w szczególności wydawania tych produktów w aptece

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1. aptekach
2. punktach aptecznych
3. sklepach zielarskich
4. przemyśle farmaceutycznym
5. hurtowniach farmaceutycznych
6. laboratoriach analitycznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Technologie informatyczne w aptece.
3. Podstawy psychologii i socjologii i etyki.
4. Język angielski w zawodzie.
5. Propedeutyka zdrowia z elementami pierwszej pomocy.
6. Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii.
7. Język migowy.
8. Podstawy psychologii i socjologii.
9. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i w UE.
10. Język migowy.
11. Technologia postaci leków.
12. Analiza leków.
13. Praktyka zawodowa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.