Opiekunka środowiskowa

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
3) ) pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego;
4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Okres nauki: 1 rok w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej (762 godz. zajęć lekcyjnych + 160 godz. praktyk zawodowych)

Wymagane wykształcenie: średnie lub średnie branżowe

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
2) sprawowania opieki nad osoba podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
3) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie:
gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) domach pomocy społecznej
2) zakładach opiekuńczo-leczniczych
3) hospicjach
4) środowiskowych domach pomocy
5) domu pacjenta jako indywidualna opieka
6) domu pogodnej starości
7) domu samotnej matki

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) podstawy psychologii
2) wybrane zagadnienia z socjologii
3) teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
4) organizacja opieki środowiskowej
5) język migowy
6) język angielski zawodowy w pomocy społecznej
7) opieka i pielęgnacja człowieka
8) aktywizacja osoby podopiecznego
9) trening umiejętności społecznych
10) praktyka zawodowa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych.