Opiekunka dziecięca

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Okres nauki: 2 lata w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej (700 godz. zajęć lekcyjnych + 140 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia:
1) w Domu Dziecka
2) w Domu Małego Dziecka
3) w Żłobkach
4) w przedszkolach – młodsza grupa
5) przy sprawowaniu indywidualnej opieki domowej

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) bezpieczeństwo i higiena pracy
2) język angielski zawodowy
3) podstawy psychologii i etyki
4) podstawy anatomii i fizjologii dziecka
5) zdrowie publiczne
6) pierwsza pomoc
7) język migowy
8) wychowanie dziecka
9) pielęgnacja dziecka zdrowego
10) pielęgnacja dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
11) pracownia wychowania dziecka
12) pracownia pielęgnacji dziecka
13) pracownia literatury dziecięcej
14) pracownia wychowania muzycznego
15) pracownia plastyczno – techniczna
16) opieka nad dzieckiem
17) praktyki zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka