Asystent osoby niepełnosprawnej

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do udzielania pomocy i organizacji wsparcia osobie niepełnosprawnej:
1) planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;
2) świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;
3) wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej;
4) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

Okres nauki: 1 rok w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej (714 godz. zajęć lekcyjnych + 140 godz. praktyk zawodowych).

Wymagane wykształcenie: średnie lub średnie branżowe

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji
2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego
3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej
4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

1) placówkach zapewniających pomoc i terapię osobom niepełnosprawnym
2) szkolnictwie specjalnym i integracyjnym
3) w środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej
4) ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych
5) Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) podstawy psychologii i etyki
2) anatomia z fizjopatologią
3) bezpieczeństwo i higiena pracy
4) pierwsza pomoc
5) elementy pracy socjalnej
6) metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
7) planowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
8) język angielski zawodowy
9) alternatywne metody komunikowania się
10) opieka i pielęgnacja osoby z niepełnosprawnością
11) podstawy rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością
12) aktywizacja osoby z niepełnosprawnością
13) organizowanie wsparcia osobie z niepełnosprawnością
14) praktyka zawodowa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO .01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej