Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do:
1) organizowania i realizowania ochrony fizycznej oraz elementów zabezpieczenia technicznego;
2) organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
3) organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz informacji niejawnych;
4) organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Okres nauki: 2 lata w formie zaocznej – (700 godzin lekcyjnych + 140 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia w soboty i w niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00 – 21:00 + raz w miesiącu w piątek w godzinach 16:30 – 20:00).

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia;
2) konwojowania;
3) samoobrony i technik interwencyjnych;
4) BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej;
5) zabezpieczenia imprez masowych.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) agencjach ochrony;
2) bankach;
3) urzędach administracji publicznej;
4) wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy.
2) Podstawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.
3) Organizowanie ochrony osób.
4) Zabezpieczenia techniczne wspomagające ochronę osób i mienia.
5) Zapewnianie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
6) Realizowanie ochrony transportowanego mienia.
7) Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej.
8) Język obcy zawodowy.
9) Język migowy.
10) Kompetencje personalne i społeczne.

 

Po ukończeniu szkoły absolwent może ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: BPO.02. Ochrona osób i mienia