Dzień ten zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2023 Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej z dnia 12 maja 2023 r. – został wyznaczony jako dzień wolny od pracy.

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkowe odpracowanie za 9 czerwca 2023 r. odbędzie się 24 czerwca 2023 r. w godzinach pracy Medycznej Szkoły Policealnej w Wołominie, tj. 8:00-16:00