Podolog

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do świadczenia usług w zakresie zabiegów podologicznych:
1) wykonywania zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach;
2) organizowania prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych;
3) prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp;
4) prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego.

Okres nauki: 2 lata w formie dziennej i stacjonarnej (1330 godz. zajęć lekcyjnych + 280 godz. praktyk zawodowych)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:
1) wykonywania zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach;
2) organizowania prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych;
3) prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp;
4) prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
1) gabinetach podologicznych,
2) gabinetach masażu i centrach rehabilitacji,
3) salonach kosmetycznych,
4) sanatoriach,
5) ośrodkach SPA,
6) domach pomocy społecznej,
7) zakładach opiekuńczo-lecznicze,
8) poradniach diabetologicznych.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

1) Podstawy przedsiębiorczości
2) Podstawy prawa i działalności gospodarczej
3) Bezpieczeństwo i higiena pracy
4) Podstawy psychologii i etyki
5) Informatyka
6) Język angielski zawodowy
7) Język migowy
8) Anatomia z fizjopatologią
9) Dermatologia w podologii
10) Podstawy podologii
11) Fizjoterapia w podologii
12) Pracownia podologiczna
13) Pracownia fizjoterapii w podologii
14) Pracownia edukacji i profilaktyki w podologii
15) Pierwsza pomoc
16) Praktyki zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych